سلام. من آزاده هستم. فارغ التحصیل ژنتیک مولکولی در مقطع لیسانس و کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. من در حال حاضر در مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی مشغول به کار هستم و همچنین تحقیقات من بر روی سرطان و سل تراپی متمرکز هست.

سوابق کاری:

سابقه فعالیت به عنوان سوپروایزر بخش مولکولی آزمایشگاه بالینی
سابقه فعالیت در بخش R&D ازمایشگاه بالینی
بیش از پنج سال سابقه فعالیت های تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق تحصیلی:

عضو بنیاد ملی نخبگان
رنک یک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در میان دانشجویان هم ورودی
ثبت جهانی دو miRNA جدید

 

تکنیک های من:

miRNA bioinformatics tools
Bacterial Cloning
Direct Sequencing
Cell Culture
Cell transfection
MTT Assay
Polymerase Chain Reaction
Wound Healing Assay
Cell Transfection
Real-Time Polymerase Chain Reaction
RNA Extraction
DNA Extraction
CRISPR
Flow cytometry