خدمات

رسم تصاویر

در بخش گرافیکی ایمونولوژی تودی شما اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان گرامی در حیطه های مختلف علوم پزشکی میتوانید سفارش خود برای طراحی و رسم پوستر، تصویر مقالات، عکس روی جلد، Graphical abstract، جداول گرافیکی و …ثبت نمایید.

آنالیز آماری توسط نرم افزار R

با توجه به نقش مهم علم بیوانفورماتیک در علوم پزشکی، در مجموعه ایمونولوژی تودی بر آن شدیم با آنالیز داده های زیستی و رسم گراف های مربوطه با استفاده از زبان برنامه نویسی پرکاربرد R ، در پروژه  و مقالات همراه پژوهشگران محترم در شاخه های مختلف علوم پزشکی باشیم. لطفا جهت مشاوره و سفارش فرم زیر را پر کنید.